Hakkimizda Urunler Destek
 
Teraziler
Basküller
Endüstriyel Tartım
Load Cell
Indikatörler
Paketleme Makinaları
 
Bayi Adı
Şifre
Yeni Bayi
Şifremi Unuttum
 
    Anasayfa > Haberler
2016 OLAĞAN GENEL KURUL
23.06.2017

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
 

Ticaret Sicil No: 297022

 

 Ticaret Unvanı

CAS ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 

Ticari Adresi: Yukarı Dudullu Mh.Bostancı Cad.Mevdudi Sk. No:26 Ümraniye / İSTANBU

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/06/2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 01/08/2017 tarihinde, saat: 10:00’da, Yukarı Dudullu Bostancı Cad.Mevdudi Sk.No:26 Ümraniye / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Ticari Adresi: Yukarı Dudullu Mh.Bostancı Cad.Mevdudi Sk. No:26 Ümraniye / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/06/2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 01/08/2017 tarihinde, saat: 10:00’da, Yukarı Dudullu Bostancı Cad.Mevdudi Sk.No:26 Ümraniye / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı – Soyadı

                                                                                                                             

GÜNDEM:

1-       Yoklama açılış ve divan heyetinin seçimi

2-      Seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalamaları hususunda yetki verilmesi,

3-      Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4-      2016 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2016 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi

5-      Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları,

6-      Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396‘nci maddelerinde anılan yetkilerin verilmesi,
7- Dilek, temenniler ve kapanış 
 
Cas Elektronik 2008